Personoversikt


Folkevalgte - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører

Folkevalgte - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører

Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører