Personoversikt


Folkevalgte - Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Ansatte i avdelingen Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (SP) 918 20 510
902 27 266
Politiker (H) 922 88 535
419 32 032
975 02 096