Temakveld om demens

torsdag 14. november 2019, 19.00 - 21.00

Informasjon

Alvdal Demensforening og Alvdal kommune inviterer til temakveld om demens. 

Du kan høre to engasjerte forelesere. 

Olga Tvedt, prest/rådgiver i avdeling Aldring og kultur i Kirkens Bymisjon, Oslo. Avdelingen omfatter seniorsenter, omsorgsboliger og sykehjem. Arbeidet er rettet mot beboere/brukere, deres pårørende samt ansatte og frivillige. 

Knut Erling Moksnes, spesialist i geriatri. Tidligere overlege på Geriatrisk avdeling Bærum sykehus. Siste 7 år på korttidsavdeling på Marka sykehjem, Gran kommune, Hadeland. Hatt spesiell interesse for akutt syke eldre med funksjonssvikt. 

Gratis inngang - åpen kafé

Sted

Aukrustsenteret
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender