12. mars - ett år senere

Uvirkelig, sier vi. Jo, det har vært det, uvirkelig. De store utfordringene og forandringene vi har stått ovenfor så vi ikke komme. Mange har slitt på forskjellig vis. Bedrifter mister grunnlaget sitt. Ikke alle håndterte hjemmeskole eller hjemmekontor. Beboere på institusjon har sittet uten kontakt med omverdenen. Kulturlivet ble satt på pause, idretten ble satt på pause. Besteforeldre får ikke treffe barnebarna på lang tid. Lista over forandringer er lang.

Men hva har dette året lært oss? Jo, veldig mange gode ting som vi skal ta med oss videre.

Den teknologiske biten har reddet mange. Vi har tatt i bruk verktøy vi knapt visste fantes. Dette ga oss faktisk muligheten til å holde samfunnet i gang, selv om læringskurven var bratt for mange av oss. 

Pandemien har gitt oss veldig mange helter. Noen av de første vi så var lærerne. Måten de svingte seg rundt og kreativt skapte en læringsarena som gjorde at undervisningen ikke stoppet opp. De imponerte virkelig, og denne løsningsorienterte gjengen har bare fortsatt å levere. Tilpasset stadig nye og endrede forutsetninger ettersom pandemien har utviklet seg.

Den samme kreativiteten viste også barnehagene. Der alle var med for å finne løsninger til det beste for barna. Vi er heldige her som har ubegrenset rom ute, det gir oss muligheter mange ikke har. Disse mulighetene har Alvdal Barnehage virkelig utnyttet.

Alle helsearbeidere i kommunen har vist stor solidaritet. Endrede turnuser for mange, og mye ekstra jobbing. I tillegg kommer risikoen de jobber under mens vi enda ikke kjenner omfanget av pandemien. Redselen for å smitte andre er ofte større enn redselen for å bli smittet. Men alle er med og tar en for laget, denne samhørigheten og omtanken er rørende å være vitne til. Å jobbe under slik press over så lang tid må være en påkjenning. Uten dere hadde ikke dette gått.

Absolutt alle ansatte i kommunen har vist stor endringsvilje og tatt ansvar. 

Ute i samfunnet har alle gjort sitt for å prøve å tilpasse seg. Begrense økonomiske tap og jobbet for å bevare arbeidsplasser. Butikker og bensinstasjoner har også deltatt stort i dugnaden. Alle de pålegg som har kommet ble fulgt opp. Og mange har jobbet mye for at samfunnet vårt skal være så sikkert som mulig. Alle butikker i Alvdal har vært løsningsorienterte og tatt smittevern på alvor. Vi skal huske den risikoen også disse folka utsetter seg for daglig. Men med konstant søkelys på smitteverntiltak har det gått bra så langt.

Det gir en god følelse å se at i dette året som har gått har alle bidratt. Alle er viktige brikker for at et samfunn skal kunne fungere. Men en ting er sikkert, renholderne er en yrkesgruppe som fortjener medaljer av edleste slag. De har stilt opp i kommunen, i bedrifter og samfunnet for øvrig. De har jobbet dobbelt og også her har yrkesutøvere utsatt seg selv for smitterisiko. Teknisk enhet i kommunen har vært overalt og lagt til rette til beste for alle.

Vi er en del av kriseledelsen i kommunen. Det har vært krevende, men aller mest er vi fylt med stolthet over alle ansatte i kommunen, næringslivet, frivilligheten, innbyggerne og Alvdalssamfunnet som helhet. Det er deres fortjeneste at det så langt har vært lite smitte hos oss, og at det har gått så bra som det har gjort. En slik vilje til å delta og bidra for at vi sammen skulle få til dette er rørende å tenke på.

Takk til hver innbygger i Alvdal som har bidratt i dugnaden. Og så må vi fortsatt minne om at kampen på ingen måte er over.

Hold avstand, vask hender og ha få nærkontakter gjelder fortsatt.

Kommunens visjon er ingen tilfeldig floskel, den er en realitet:

SAMMEN FOR ALVDAL

 

Mona Murud, ordfører

Per Arne Aaen, kommunedirektør