Alvdal kommune innfører forbud mot hagevanning

Alvdal kommune innfører forbud mot hagevanning fra og med torsdag  5.juli for abonnenter tilkoblet kommunalt vannverk. Restriksjonen innebærer at det er forbudt å vanne med slange og spreder, men vanning med kanne er lov.

Forbudet mot hagevanning innføres på grunn av lite nedbør og høyt vannforbruk, og for at alle abonnenter fortsatt skal sikres stabil vannforsyning.

Foreløpig er det meldt sol og tørt vær en stund framover, så restriksjonen er der inntil videre. Men vi melder fra til innbyggerne med en gang situasjonen endrer seg. Informasjon blir gitt på kommunens hjemmeside og facebook.

Vi ber alle våre abonnenter om at reglene følges lojalt, slik at alle får nok vann og tilstrekkelig vanntrykk for vanlig forbruk. Det er Ingen endringer i vannkvalitet på vann fra det kommunale vannverket.

Vi oppfordrer alle som ikke er tilkoblet kommunalt nett til å sjekke sine brønner og å ta forholdsregler for å unngå at brønnen går tom.