Åpen kirke i forbindelse med Ali Salehis bortgang

Alvdal kommune har mottatt den triste meldingen om at Ali Salehi har gått bort. 

Dette er det tredje dødsfallet på relativt kort tid som berører de unge i Alvdal og regionen for øvrig. Alvdal kommune vil legge til rette for at de som ønsker det kan samles, og vil bidra for å støtte de som trenger det. Det vil derfor bli åpen kirke i Alvdal onsdag 10. februar fra klokka 1800. 

I tillegg til presten vil ressurspersoner innen psykisk helse være til stede. 

Ali bodde i Alvdal fram til våren 2020. 

Hensyn til smittevern, kombinert med kulda, gir noen utfordringer med tanke på å lage større samlinger med mange til stede, men det jobbes med dette, og vi vil komme med mer informasjon om det senere. 

Begravelse blir i Oslo torsdag 11. februar klokka 1300. De som ønsker å delta bes kontakte familien pr sms. Telefonnummer: 45 12 00 31