Åpningstider sommeren 2024

På grunn av ferieavvikling vil det være noe endret åpningstid på enkelte områder i kommunen i sommer. 

Resepsjonen

Publikumsmottak og sentralbord er åpent fra 09.00 til 14.00 i tidsrommet 1. juli til 4. august.

Legekontor

Åpningstiden for fysisk oppmøte i resepsjonen er hverdager fra kl. 09:00 – 11:30 og fra kl. 12:30 – 14:00 (gjelder fra og med mandag 3. juni til og med fredag 30. august). 

Telefontidene på tlf. 62 48 91 00 vil være som vanlig: 
Mandag: kl. 08.30 - 11.30
Tirsdag: kl. 09.00 - 11.30
Onsdag: kl. 08.30 - 11.30
Torsdag: kl. 08.30 - 11.30
Fredag: kl. 08.30 - 11.30

Når det gjelder legetimer, vil det i hovedsak prioriteres øyeblikkelig hjelp i sommerferieperioden. 

Henvendelser via app-en Helserespons besvares alle hverdager fra kl. 08.00 - 15.30

Vi vil oppfordre alle til å fornye resepter i god tid før resepten utgår

Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid, kontakt legekontoret på tlf. 62 48 91 09. Legevakt kan kontaktes på tlf. 116117.  Om situasjonen er kritisk og det står om liv og helse, ring Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK): 113

Helsestasjonen

Helsestasjonen vil være stengt i uke 30. I uke 30 kan de som har nyfødte barn ta kontakt med Tynset fødestue på tlf.  62 48 30 30 ved spørsmål. Henvendelser kan også rettes til Alvdal legekontor 62 48 91 00 eller legevakt 116117. 

Helsestasjonen beholder disse telefontidene gjennom sommeren:
Mandag 08.30 – 11.30
Tirsdag 08.30 – 11.30
Onsdag 08.30 – 11.30
Torsdag 08.30 – 11.30
Fredag  vil telefonen være stengt.

Trengs det likevel å komme i kontakt med helsestasjon utover telefontider, kan helsesykepleier ringes direkte:  Skolehelsetjenesten - Alvdal kommune

Rus- og psykisk helsetjeneste

Det vil være redusert bemanning gjennom sommeren, og i uke 29 vil tjenesten være stengt.

Biblioteket

Biblioteket har vanlige åpningstider i hele sommer, det vil si:

  • Onsdag 12.00 - 18.00
  • Torsdag 12.00 - 16.00
  • Fredag 12.00 - 16.00
  • Lørdag I PARTALLSUKER 10.00 - 13.00

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten vil ha noe redusert bemanning fra og med uke 26 til og med uke 31, og fredag 12. juli vil kontoret være stengt. For avtale ring tlf. 62 48 90 20.