Brannvålsveien stenges fra 12. november til ca 30. november

Fv. 681 blir stengt for all trafikk fra mandag 12.november og forventes å være stengt til fredag 30.november 2018. 

Grunnen til dette er utskifting av kulvert/stikkrenne litt sør for Harald Nygård på Brandvoll, og veien stenges mellom Borsa (Knut Magnar Holmen) og Tronskroken.

Dette vil i stor grad påvirke rutetrafikken på strekningen, og Trønderbilene har satt opp følgende følgende plan for ruteavviklingen:

Skolerutene til/fra Alvdal barne- og ungdomsskole:

Morgen:

  • Rute 973 kjører Rv.3 til Auma og deretter Fv.681 sørover til hpl. «Tronskroken». Snur og kjører iht rutetabellen herfra.
  • Rute 974 starter på hpl «Nordset» (sør for bruddstedet) kl. 07:20 og tar med seg elever frem til Alvdal. Fortsetter deretter iht rutetabellen.

Ettermiddag:

  • Rute 973 kjører først opp til hpl. «Nordset» med elevene på denne strekningen. Kjører deretter motsatt av rutetabellen fra Alvdal, dvs. følger Rv.3 via Strømmen, Auma og Fv.681 til hpl. «Tronskroken»
  • Rute 974 kjører iht. rutetabellen
  • «Midtskyss» kl. 12:50 på torsdager kjøres som beskrevet under «ettermiddag»

Skolerutene til/fra Tynset (videregående skole):

Morgen:

  • Rute 975 kjører iht. rutetabellen frem til Alvdal stasjon kl. 07:00. Fortsetter via Rv.3 til Auma og følger rutetabellen fra hpl. «Auma øst» kl. 07:20.

Ettermiddag:

  • Kjører motsatt av morgen.