Den nasjonale koronatelefonen legges ned

Helsedirektoratet har bestemt å avvikle den nasjonale informasjonstelefonen om korona.

Siste operative dag var fredag 26. august 2022. Hovedkanalen for informasjon til befolkningen er nå helsenorge.no. 

Informasjonstelefonen har også hatt brukerstøtte for koronasertifikatet og utskrift av analoge koronasertifikat. Dette blir fra 29. august 2022 lagt under veiledningstjenesten på helsenorge.no og går inn i den normale drifta. Telefonnummeret til veiledningstjenesten er 23 32 70 00 og er synlig på helsenorge.no.

Bakgrunn for avvikling:

Drifta blir avviklet fordi informasjonstelefonen er en telefontjeneste som skal brukes når det er krise og stort informasjonsbehov i befolkningen. Vi er nå i en normal hverdag, og da er det naturlig å avvikle denne informasjonstelefonen.