Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend - plan til høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Alvdal vedtok den 10.06.2021 å legge detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend ut til høring og offentlig ettersyn.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et høystandard hytteområde med 120 hytter. 
Planområdet ligger 3,5 km fra Steia, på Østkjølen mot Tylldalen. Området er på ca. 900 daa.

Frist for å komme med merknader til planen er 6. august 2021.

Følg denne lenken for å lese hele høringen.