Detaljregulering Steimosletta - Plan til høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering for Steimosletta, Plan-Id 201804, legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med detaljreguleringen er å åpne for detaljvarehandel på allerede regulerte arealer.

Følg denne lenken for å lese hele høringen.