Du er en del av Norges beredskap!

Uke 44 er nasjonal «Egenberedskapsuke».

Målet er at innbyggerne skal bli bedre forberedt på å klare seg i ulike kriser.

https://www.sikkerhverdag.no/ kan dere finne mye nyttig informasjon om egenberedskap: forslag til beredskapslager, råd om lagring av vann og andre praktiske råd

En enkel brosjyre kan lastes ned her: https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/egenberedskap/brosjyrer-2021/rev_dsb_beredskap_brosjyre_original_bokml.pdf