Fare for flom

Omfanget er usikkert, men det vil bli flom. Været har innvirkning på størrelsen på årets flom, men vi oppfordrer alle til å forberede seg på flom.

 Det er viktig at også innbyggere i Alvdal forbereder seg på at det kan bli flom, noen tiltak som det kan være fornuftig å gjøre nå er blant annet:

  • Rydd kvist og kvast i bekker og bekkeleier slik at vannet renner der det skal, og sørg for at kulverter og rør er åpne.
  • Ha forsyninger for 3 dager. 
  • Sikre verdier som campingvogner, rundballer og vanningsanlegg. Rydd gjerne i kjelleren i fall vann siver inn.
  • Ta kontroll på løse gjenstander og annet som du har liggende; dette kan bli til skade for andre om det blir med i flomvannet.

Om strøm, internett og telefon er nede og du trenger hjelp, er oppmøtested kommunehuset i Alvdal. I spesielle tilfeller der kommunen skal informere ut og internett og telefon er nede, vil informasjon så langt det er mulig, bli hengt ut på de ulike forsamlingshusene i bygda

For mer informasjon om hvordan du bør opptre i forkant av og under flom les mer på Varsom.no.