Feil i postliste og møtekalender

Etter en systemoppgradering har vi dessverre en feil som gjør at postlista bare delvis er lesbar. Møtekalender for politiske møter fungerer heller ikke. 

Det jobbes kontinuerlig med dette, og vi håper å få rettet feilen innen tirsdag 19. mai.