FIAS - Ny ordning for tømmekalender og julepapir

Tømmekalender

FIAS lager ikke papirbasert tømmekalender for 2019. I stedet blir det digital tømmekalender tilpasset nett og mobil, som man kan velge å skrive ut på papir.

Den digitale tømmekalenderen er tilgjengelig på den nye hjemmesida til FIAS, www.fias.no

På www.fias.no kan man registrere adresse eller gårds- og bruksnummer. Da vises de to neste hentedagene for restavfall, papir og plast.

Man kan velge å skrive ut tømmeplanen for 2019 på papir. Man kan også oppgi mobilnummer, og få SMS varsel dagen før henting. Den tjenesten er gratis.

Ønsker du hjelp til utskrift av din tømmekalender kan du kontakte en gjenvinningsstasjon, eller kommunens servicetorg.

Julepapir

Sekker for innlevering av julepapir kjøres ikke ut til abonnentene i år, men slike sekker kan hentes hos kommunens servicetorg eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Sekkene er gratis.