Flom - status og anbefalte tiltak

I Glåma og Folla er det nå en vannstand som i hovedsak tilsvarer 5 - års flom, men en ser at det er lokale variasjoner.

Kommunen følger situasjonen, og har allerede fulgt opp noen meldinger om utfordringer. 

Uavhengig av dette oppfordres alle til å ta hånd om eiendeler som kan være flomutsatt: Sikre egne eiendeler og objekter som kan medføre forurensing dersom de blir tatt av flommen.

Meldinger om utvikling som kan medføre fare for helse eller verdier kan rettes til vakttelefonen hos enhet kommunalteknikk i Alvdal kommune. 62 48 80 05