Fullmakt for søknad på grunneierbasert jakt på Alvdal kommunes eiendommer

Søknad sendes postmottak@alvdal.kommune.no innen 25.05.2023. Ved flere henvendelser på samme felt blir det loddtrekning. 

Se kartlink for eiendommer: Gårdskart - NIBIO