Gyda - farevarsel om flom, jordskred og kraftige vindkast - er du forberedt?

Det er sendt ut farevarsel for Nord- Østerdalen for perioden onsdag 12. januar til og med fredag 14. januar. 

Det varsles om stor temperaturøkning og nedbør som kan forårsake flom og jordskred. I tillegg kan det komme sterke vindkast

Med disse værprognosene vil vi be alle om å ta de forhåndsregler de kan for å sikre eiendom og verdier. 

  • Hold deg oppdatert om situasjonen. Du finner oppdaterte farevarsler på varsom .no)
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder
  • Rens stikkrenner, kummer og vannveier for snø/ is, grus og kvist. Tenk over hvilke veier vannet kan ta nå når det er tele i bakken og enkelte bekker er tilfrosset.  
  • Hold deg unna bratt terreng, også utløpsområder for skred. Sørpeskred kan oppstå også i slake hellinger når eksisterende snømasser mettes med vann.
  • Hold deg unna elver/ bekker med stor vannføring
  • Vær forberedt på hendelser som berører bebyggelse og infrastruktur. Det er god grunn til å anta at det vil bli svært glatt mange steder. Vær forberedt på det. 
  • Lag deg "egen beredskap" med tanke på at strøm og telefon/ nett kan bli borte. Det er meldt til dels svært kraftig vind, og problemer med linjer utenfor vår region kan også påvirke oss. 

Landbruk

De som driver i landbruksnæringa ber vi spesielt tenke over følgende: 

  • Plassering av fôrlager. Sjekk at rundballer/fôrlager ikke ligger utsatt for flom! Flytt i så fall fôrlageret og andre verdier/gjenstander som ligger utsatt til. Sjekk at du har fôr lett tilgjengelig ved driftsbygningen.
  • Nødstrøm. Ta grep for å sikre deg i forhold til strømbrudd! Langvarig strømbrudd vil være alvorlig i forhold til fjøsdrift/husdyrhold, så tenk beredskap ved et eventuelt langvarig strømbrudd. Finnes det koblingsmuligheter på driftsbygningen til nødaggregat? Hvis du har et nødaggregat bør du sjekke at det er i orden, og at det finnes tilstrekkelig med drivstoff på bruket. 

Tenk beredskap og hjelp hverandre!

Alvdal kommune følger med på situasjonen og iverksetter fortløpende de tiltak kriseledelsen finner nødvendig.