Har du spørsmål om den nye renovasjonsordninga?

På hjemmesida til FIAS kan du finne svar på mange spørsmål om det.

Følg denne lenka til vanlige spørsmål på FIAS sin hjemmeside