Høring - Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Etter formannskapets behandling 2. desember legger kommunedirektøren med dette budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 ut til offentlig høring. Du kan lese dokumentene her:

Frist for innspill er 16. desember 2021