Høring - Kartverket åpner navnesak i Alvdal

I forbindelse med tildeling av adressetilleggsnavn i Alvdal kommune har Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene reist navnesak for bruksnavnet Nyset m. fler.

For mer bakgrunnsinformasjon, klikk her (PDF, 40 kB) 

For liste over bruksnavn/stedsnavn som er opp til navnesak, klikk her (PDF, 81 kB)

Høringsfrist den 03.01.2020. Høringsuttalelser rettes til Tynset kommune postmottak@tynset.kommune.no