Høring - lokal forskrift for godtgjøring av folkevalgte

Forslag til forskrift om godtgjøring for folkevalgte ble behandlet i Alvdal kommunestyre i møte den 30.04.20.

Kommunestyret vedtok at saken legges ut til offentlig høring. Høringen sendes alle som er valgt inn i et eller annet styre, råd eller utvalg av kommunestyret høsten 2019. 

Følg denne lenken for å lese høringsdokumentene