Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for utsiktspunkt på Tron.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Utsiktspunkt Tronfjelltoppen, Plan-id- 201803, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Formannskapet, 14.03.2019, sak nr 12/19.

Frist for merknader er 3. mai 2019.

Følg denne lenken for å lese saken og plandokumentene