Høring - politivedtekter for Alvdal

Forslag til ny politivedtekt ble behandlet i Alvdal Formannskap i møte den 12.03.20.
Formannskapet vedtok at saken legges ut på høring med frist 30.04.20. Pga koronakrisen er ikke
høringen blitt sendt ut til de ulike høringsinstansene tidligere og blir derfor lagt ut til
høring nå, med frist 30.06.20.

Følg denne lenken for å se høringen