Høring - Søknad om delvis nedleggelse av gamle Sølnadammen i Alvdal kommune

Østerdalen kraftproduksjon (ØKAS) søker om delvis nedleggelse av Sølnadammen i Alvdal kommune.

Nedleggingen innebærer en delvis rivning av Sølnadammen slik at vannstanden i inntaksbassenget senkes permanent. Etter nedleggingen vil elva følge sitt naturlige løp forbi Sølnadammen og der inntaksbassenget ligger i dag. ØKAS ønsker å beholde en del av dammen, kraftverksbygningen og andre deler av anlegget som kulturminne.

Alvdal kommune vil avgi høring, og det søkes forlenget høringsfrist for å fange opp alle innspill fra lokalsamfunnet. Alle som har spørsmål kan ta kontakt med NVE sin saksbehandler Ylva Bencze Rørå, se kontaktinformasjon i høringssaken på nett her: NVE konsesjonssaker

Til lag/foreninger, naboer o.a. som ønsker å fremme en høringsuttalelse bes det om at Alvdal kommune settes på kopi/holdes orientert.
Vår saksbehandler er: Ole Sylte Heggset, tlf 909 29 230, ev. e-post ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no