Høring - søknad om endring i §3 i lokal forskrift for motorferdsel i vann og vassdrag

Savalen fiskeforening søkte 18.06.18 om endring i lokal forskrift for motorferdsel i vann og vassdrag i Alvdal og Tynset kommuner. 

Formannskapet vedtok 2. april at saken legges ut til høring.

Høringsfrist er 1. juni 2020.

Følg denne lenken for å se høringsdokumentet