Influensavaksine 2020 - Blir ikke likedann som tidligere

Alle influensavaksiner er forbeholdt risikogruppene i første omgang fram til 1.desember. Dersom det er restlager etter at risikogruppene er vaksinert, åpner vi for at alle som ønsker kan få vaksine.

Alle som er i risikogruppen og har planlagt legetime/time på laboratoriet etter uke 42 - kan få influensavaksinen samtidig som de er der.

På de oppsatte dagene blir det gitt vaksine kun til risikogruppene.

På grunn av smittevern må vi prøve å fordele oppmøtet på følgende måter:

 • 21. oktober i kommunestyresalen fra kl 12.30 til kl 15.00: For personer i risikogruppen som bor i grendene rundt Alvdal.
 • 28.oktober i kommunestyresalen fra kl 12.30-15.00: For personer i risikogruppen som bor i sentrum.
 • 30.oktober i kommunestyresalen fra kl 12.30 – 15.00: For personer i risikogruppen som det ikke passer for de to andre datoene.

Ventetid må påregnes.

Følgende personer inngår i det som blir omtalt som risikogruppene:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar (samt deres pårørende)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester), samt gravide i 1. trimester med annen tilleggs risiko.

For de i risikogruppen som har frikort vil vaksineringen bli gratis, for de uten frikort blir det 50 kr for vaksinen.