Informasjon om kommunale avgifter

Faktura for kommunale avgifter er nå sendt ut og har forfall 20.03.2023. 

De kommunale huseiergebyrene består av: eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp, septik og renovasjon. Alle disse gebyrene faktureres sammen, og er fordelt på 4 terminer. Vannmåleroppgjøret for 2022 faktureres på første termin i 2023.  Avløpsmengde regnes lik vannmengde.

Husk at du må betale eiendomsskatten selv om du har sendt inn klage.

Flere eiere?

  • Hvis en eiendom har flere eiere eller det skjer et eierskifte i løpet av året, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Trenger du mer informasjon om din faktura?

  • Du kan også finne informasjon om din faktura om du logger deg på portalen  Min Eiendom som du også finner på hjemmesida til Alvdal. Du logger deg på med Bank-ID og finner all relevant informasjon knyttet til din eiendom.

Er du hytteeier?

  • Hytterenovasjon:  f.o.m. 01.01.2023 vil fakturering av denne avgiften skje kvartalsvis, også om du kun har renovasjon om sommeren.