Intet nytt er godt nytt - status smitte 2. juni

Det er ikke registrert noen nye smittede etter 26. mai. Bra jobba! 

Per i dag er det 2 personer i isolasjon, og disse vil være ferdige med sin isolering i morgen, torsdag 3. juni.

Fem personer er i karantene. 

Fredag vil det bli tatt stilling til om noen av tiltakene vi har nå skal forlenges.