Jenssenhuset i Alvdal sentrum for salg

"Jenssenhuset" er en næringseiendom i Alvdal med historie tilbake til 1900-tallet og den gamle stasjonsbyen Steia.

"Jenssenhuset" er fra 1912 og består av et bygg på to etasjer pluss kjeller, og har en bruttoareal på cirka 230 m².

Eiendommen ligger midt i Alvdal sentrum og er nærmeste nabo til Alvdal stasjon og kommunehuset. "Jenssenhuset" representerer det eldste gjenstående bygget i Steiamiljøet på østsiden av jernbanen.

Første mulige akseptfrist for bud er .

Lese hele salgsannonsen ved å følge denne lenken til Finn.no