Kjenner du noen som ønsker å utgjøre en forskjell for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i Alvdal?

Vi er på jakt etter representanter som vil bidra med å sikre tilgjengelighet, likestilling, arbeid mot diskriminering og like muligheter for alle innbyggere i Alvdal kommune uavhengig av funksjonsnedsettelse.

Det er fremmet forslag om at det i Alvdal, fra høsten 2023, skal oppnevnes et nytt felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, for perioden 2023-2027. Vi er derfor på jakt etter representanter som vil bidra med å sikre tilgjengelighet, likestilling, arbeid mot diskriminering og like muligheter for alle innbyggere i Alvdal kommune uavhengig av funksjonsnedsettelse. Alle medlemmer i rådet har en viktig og betydningsfull oppgave.

Har du spørsmål knyttet til formål, funksjon og oppgaver i for eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse kan du lese om dette ved å følge denne lenka.

Du kan også ta direkte kontakt med Alvdal kommune skriftlig eller per telefon.

Hvordan fremme en kandidat?

Alle organisasjoner for eldre og personer med funksjonsnedsettelse kan fremme forslag til kandidater.

Dette kan dere gjøre ved å sende e-post til post@alvdal.kommune.no innen 1.september. I brevet må dere legge ved fullt navn, telefonnummer, e-postadresse til den/de aktuelle kandidaten. Det er viktig at vedkommende ønsker å delta selv og er orientert.

Vi ser frem til å motta din henvendelse.