Korona - Fjerde dose til personer over 80 år som ønsker det

  • Folkehelseinstituttet åpner for at personer som er 80 år eller eldre, og som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.
  • Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke

Det vektlegges at dette ikke er en generell anbefaling, men en mulighet for den enkelte.