Korona - Gjenåpning av skole for 1. til 4. trinn

22.04

Mandag 27.april åpner skolen igjen for 1.-4. trinn.

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Noen føringer/beskjeder i forbindelse med oppstarten:

 • Tre grunnpilarer for å begrense smittespredning;

1. Syke personer skal ikke være på skolen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer

 • Grupper (kohorter) av elever på inntil 15 stk. Gruppa vil være lik gjennom uka. Nye sammensetninger mulig ved oppstart av ny uke.
 • Alle fagarbeidere/assistenter legges til småtrinnet fra mandag av
 • I utgangspunktet dekker vi greit opp ift. kravet til bemanning, men vi er sjølsagt sårbare ved fravær i ansattgruppa
 • Elevene får faste plasser i klasserommet gjennom dagen. Dersom andre skal benytte plassen, vaskes pult/bord før skifte
 • Friminutt: Alle er ikke ute samtidig. Soner for der det enkelte trinn kan leke/være de ulike dager
 • Alle har uteskole i løpet av uka. Det vil også bli mer uteaktivitet enn til vanlig.  Bespisning vil foregå ute når vær og organisering tillater det
 • Melk leveres som vanlig
 • Ingen leker med hjemmefra. Kosebamser må være i karantene hjemme
 • Fortsatt fokus på smittevern; håndvask, hosterutiner, renhold gjennom skoledagen (økt hyppighet). Dette gjennomgås/repeteres med elevene ved oppstart
 • Ingen leksehjelp for 4.tr. Ressursen brukes i skoledagen
 • SFO har noe begrenset åpningstid 0715 – 1600. Alle oppfordres til kun å bruke tilbudet i det tidsrom som er strengt tatt nødvendig
 • Hente/bringe: Ikke ønskelig at foresatte eller andre voksne følger inn, så sant det ikke er helt påkrevet.
 • Transport; skoleskyss skal gå som vanlig, men man skal sitte med min. ett setes mellomrom. Kjører foresatte til arbeid eller lignende allikevel, kan eleven unngå skoleskyss. Se ellers www.innlandstrafikk.no
 • Utviklingssamtaler i løpet av ukene 19 og 20. Vurderingene vil ligge klare i Visma senest to dager før samtalen. Alle fag vil ikke vurderes i samme grad, dette med bakgrunn i situasjonen de siste ukene. Samtalene vil i hovedsak gjennomføres via skjerm
 • Minner om at torsdag 30.april er elevfri dag 

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder til skolene. Den kan du finne ved å klikke på denne linken.

Du kan lese mer om korona-tiltak i Alvdal ved å klikke her.