Korona - Helsetjenestene i Alvdal åpner for tilnærmet ordinær drift fra mandag 11. mai

08.05

Med helsetjenester menes her legekontoret, helsestasjonen, alvdal fysikalske og rus-og psykiatritjenesten.

Noen unntak:

 • Behandling ved mistanke om covid-19 foregår fortsatt i kjelleren på kommunehuset.
 • Alvdal fysikalske vil ha litt redusert bemanning i uke 20, men jobber for fullt fra uke 21. Det vil fremdeles ikke være mulig å trene på egenhånd.
 • Rus og psykiatritjenesten åpner ikke for fullt fra mandag, men forventes å være i gang i løpet av uke 22.

Smittevern

Smitteverntiltak må fortsatt være på plass, og det medfører at alt ikke blir helt som vanlig.

Blant annet ber vi om at dere husker på disse tiltakene:

 • Du skal ikke komme på behandling dersom du har feber eller symptomer fra luftveiene. Ring da og avklar med behandler/lege på forhånd.
 •  Vask hendene eller bruk hånddesinfeksjon før og etter behandling.
 •  Unngå mest mulig å ta hendene til ansiktet når du er til behandling.
 •  Hold god avstand, minst 1 m.
 •  Det vil ikke være mulig å betale med kontanter.
 •  Bruk venterommet minst mulig. Prøv å komme presis. I denne perioden er litt sen bedre enn veldig tidlig.
 •  Gi beskjed dersom du blir diagnostisert med coronavirus, eller får luftveisinfeksjon i løpet av 24 t etter behandling.
 •  For noen kan det være nødvendig med ekstra forhåndsregler for smitte.