Korona - Informasjon til landbruket

6.4

Nyhetsbrevet fra landbrukskontoret handler denne gangen mest om koronasituasjonen.

Her er det samlet mye relevant info for deg som driver i primærnæringa.