Korona - Skjema for å søke om dispensasjon fra vedtak om karantene ved innreise til regionen

23.03

19. mars gjorde kommuneoverlegene i Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset torsdag 19.03.2020 likelydende vedtak etter smittevernloven § 4-1.

Vedtaket går i hovedtrekk ut på følgende:

  • 14 dagers karantene for alle som er tilreisende til Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner etter reiser i områder utenfor regionen som omtales Fjellregionen. Fjellregionen er kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal kommuner.
  • Personell definert på justis- og beredskapsdepartementets liste over kritiske samfunnsfunksjoner fritas fra dette vedtakets karantenekrav, men de nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.
  • Vedtaket har virkning fra torsdag 19.03.20, og er gyldig i 7 dager. Forlengelse av vedtaket vurderes fortløpende.  
  • I de tilfeller hvor forflytning av personell er nødvendig for å sikre tilgjengelig mannskap for fortsatt drift av verk/prosjekter/ bedrifter eller for å opprettholde logistikk inn til og ut fra virksomheter eller andre særskilte tilfeller, kan kommunelege etter søknad gjøre unntak. Det kan ikke gjøres unntak fra vedtaket dersom hensynet til smittevern settes vesentlig til side. 

Hele vedtaket kan leses ved å klikke her: Alvdal kommune - Vedtak etter smittevernloven (PDF, 210 kB)

Karantene betyr at man skal holde seg hjemme, eller alternativt ute i friluft, og samtidig unngå store ansamlinger av mennesker. Man skal f.eks. ikke gå på butikken for å handle mat når man er i karantene.

Husstandsmedlemmer av person i karantene, er ikke selv i karantene. Unntak er hvis personen i karantene har symptomer som luftveisplager eller feber.

Mer informasjon om korona-tiltak i kommunen finner du ved å klikke her.