Korona - Slik åpner skolene i Alvdal

8. mai

Skolene skal gjenåpnes ytterligere. Regjeringa legger opp til muligheten for lokale variasjoner, og at man kan kombinere ulike løsninger.

Her kan du lese veilederen fra utdanningsdirektoratet om smitteforebyggende tiltak ved skoleåpning:

Veileder

Barneskolen

Barneskolen vil fortsette med noe digital undervisning kombinert med utedager/uteskole og undervisning i Sjulhustunet.  Ved fortsatt å drive noe hjemmeundervisning, er det mulig å få kabalen med ansatte og areal til å gå opp, for slik å tilfredsstille kravet til smittevern best mulig.

5. og 6.tr. møter onsdag 13. mai. 7.trinn kjører digitalt neste uke og kommer til skolen i løpet av  uke 21.  I etterkant av planlegging mandag, vil 5.-7. trinn få en oversikt over når de skal ha undervisning på skolen, når det er utedag og dager for digital undervisning.

Ungdomsskolen

9. og 10. trinn starter med ordinær undervisning på skolen mandag 11. mai kl 0830.

8. trinn vil få hjemmeundervisning mandag, og starter med ordinær undervisning på skolen tirsdag 12. mai kl 0830.

Skoleskyss

Rutene skal gå som vanlig, men man skal sitte med min. ett setes mellomrom.  Innlandstrafikk har ikke større kapasitet når det gjelder antall busser/drosjer. Det betyr at det ikke er plass til alle som hører til de ulike rutene. Det henstilles om at de som kan, sitter på med foresatte, sykler eller går.

Mer informasjon er/ blir sendt til foresatte.

Velkommen tilbake!