Korona - Veiledning for idrettsaktivitet

05.04

Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger om samlinger av personer og samling i grupper. Dette betyr at det ikke bær være mer enn 5 personer i en gruppe, og man bør holde en fysisk avstand på 2 meter. Dette gjelder både utendørs og innendørs. Det er derfor ikke adgang til å organisere idrettsaktiviteter som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig. Aktiviteter hvor man ser det kan være vanskelig å opprettholde Helsedirektoratets anbefalinger til enhver tid, skal derfor unngås.

Lag og foreninger skal derfor heller ikke arrangere for eksempel kamper, stevner eller turneringer om samler mange, eller aktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av felles bruk av utstyr eller garderobe.

Du kan lese mer om korona-tiltak i Alvdal ved å klikke her