Korona - Vi må gire opp ett hakk

Smittetallene i Norge har økt drastisk de siste ukene. Også i nærområdet har vi nå smittetilfeller. Alt tyder på at vi har en situasjon der smitten kan bli svært vanskelig å kontrollere hvis vi ikke gjør en innsats for å bremse spredninga nå.

Nedenfor finner du en kort oppsummering av de nyeste anbefalingene fra regjeringa. Du kan lese mer om hver enkelt punkt ved å følge denne lenken til folkehelseinstituttet

Begrens nærkontakter

Hovedtrekkene i regjeringas oppdaterte strategi er ganske enkle å forholde seg til: Alle må begrense antallet nærkontakter.

Vi må gjøre det vi kan for å møte så få personer som mulig samtidig, ha kontakt med de vi møter så kort tid som mulig, og møte så få forskjellige personer som mulig.

Derfor er anbefalingen nå at vi ikke har mer enn 5 gjester privat. Er noen av gjestene fra samme husstand kan det være flere. 

Smittesporing

Disse tiltakene vil begrense mulighetene for smittespredning, og ikke minst vil de gjøre smittesporingen enklere. Jo færre kontakter den smittede har, jo færre personer må kontaktes, settes i karantene og testes. Rask smittesporing er uhyre viktig for å slå ned en lokal oppblomstring av viruset. 

Det er også sterkt anbefalt at alle fører en daglig oversikt over sine nærkontakter. Dette vil være til stor nytte ved smittesporing, der en kanskje skal prøve å huske hvem en hadde kontakt med for fem dager siden. 

Barn er prioritert

Det er samtidig en tydelig strategi at barn og unge skal skjermes fra de strengeste tiltakene. Barns muligheter til utfoldelse og sosial kontakt prioriteres, og derfor er det egne regler for hvor mange barn som kan være sammen. Som hovedregel kan barn fra samme kohort treffes også privat. 

Reisende

Som hovedregel skal alle reisende inn til Norge i karantene i 10 døgn. Unntakene er for de som kommer fra gule eller grønne land, og de som har testet negativt. 

Arrangementer

For private arrangementer på offentlig sted er det nå en grense på 50 personer

For offentlige arrangementer inne er grensa 200 personer, og 600 personer ute. (Delt i tre grupper à 200) 

Øvrig stoff om korona har vi samlet på denne siden