Kulturskolen åpner igjen!

Vi har lagt bak oss noen spesielle uker der mye har vært annerledes og krevende for mange. Kulturskolen har forsøkt å gi et alternativt tilbud i de fleste disipliner, noe flere har benyttet seg av. Noen har hatt glede av å øve en del hjemme, mens andre igjen kanskje har hatt nok med hjemmeskole og andre oppgaver.

Vi planlegger nå for åpning igjen fra og med uke 19. Åpningen gjelder for alle alderstrinn, men det er noen disipliner som fortsatt vil få alternativt opplegg og ikke ordinære timer på kulturskolen. Se under. 

Vi følger gjeldende smittevernråd. Våre aktiviteter og rom er gjennomgått i samarbeid med kommunelege 1, og all vår åpning skjer etter legens råd.

Elever og foreldre kan derfor være trygge på at aktivitetene som tilbys er forsvarlige. Ta likevel kontakt dersom du lurer på noe.

Begrensninger pr i dag (ingen fysisk undervisning)

  • Teater fortsetter med alternativ undervisning
  • Musikkgrupper TFF fortsetter med alternativ undervisning
  • Skolekor avventer oppstart

Timer som foregår en til en er klarert og godkjent på våre tre undervisningsrom, regler om avstand ivaretas. Alternative rom som er store nok vil bli benyttet til grupper bestående av to og flere elever.

Dans flyttes til idrettshallen.

Timeplanen er som før, med mindre du får annen beskjed fra din lærer.

De generelle smittevernreglene gjelder også i kulturskolen

  • Syke personer skal ikke møte på kulturskolen
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer

Vi ber om at alle følger disse reglene:   

30 sekunder håndvask før og etter time

Ta med eget instrument, egne trommestikker.

Blåsere - Kondens fra messinginstrumenter fjernes forsiktig på papirhåndklær som kastes. Deretter håndvask. Det foretas langsom og kontrollert tørking av treblåsinstrumenter.

 

Vi gleder oss veldig til å se dere igjen!

 

Med vennlig hilsen

Svein Gjelten Bakken

Kulturskolerektor