Kunngjøring - fastasatt planprogram for detaljregulering av Steimosletta

Følg denne lenken for å lese vedtaket og planprogrammet