Kunngjøring - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset - stadfesting av vedtak

Du kan lese mer om bakgrunnen for vedtaket, og se plandokumentene, ved å følge denne lenken