Kunngjøring - vedtatt reguleringsendring for Gaiagrenda

Klagefrist: 30. oktober.

Les hele kunngjøringa ved å følge denne lenken.