Leve hele livet - innbyggerdag på Huset Aukrust 20. mars 2023

Et godt liv hele livet handler ofte om å fortsette med det du trives med i dag. 
Du må bare planlegge litt! Hvordan planlegge for en god alderdom?
Vi håper dette vil bli en nyttig inspirasjonsdag for alle innbyggere. 

Velkommen!

Mandag 20.mars 2023 inviterer vi innbyggere og ansatte til å ta del i en dag hvor man kan få høre hva som skal til for å få en god alderdom i Alvdal.

 • Hva ligger det i å ta ansvar for egen alderdom?
 • Hva vil det si å planlegge litt?
 • Hva må jeg gjøre for å kunne ha en så god hverdag som mulig?

 Det vil bli mulighet for to tidspunkt å velge mellom ut fra hva som passer for deg. 

Mandag 20.03: kl. 11.00 – 14.00

Mandag 20.03: kl. 15.30 – 18.30

Program for dagen 

 • Kl. 11.00-11.15 og 15.30-15.45: Velkommen og informasjon v/ kommunalsjef helse og velferd Linda Granrud
 • Kl. 11.15-11.45 og 15.45-16.15: Å planlegge for egen alderdom i eget hjem v/ Tor Sætrang, nettverkskoordinator for velferdsteknologi Innlandet
 • Kl. 11.45-12.15 og 16.15-16.45: Digital hjemmeoppfølging, om ulike digitale løsninger v/ Ina Marie Brentebråten, Dignio
 • Kl. 12.15-12.30 og 16.45-17.00: Pause
 • Kl. 12.30-13.00 og 17.00-17.30: Pårørende – muligheter og utfordringer v/ Ane Børresen, prosjektleder Hamar kommune
 • Kl. 13.00-14.00 og 17.30-18.30: Mulighet for å gå rundt å snakke med ulike aktører innen velferdsteknologi, snakke med ansatte i Alvdal kommune og aktører i lag og foreninger.

Det vil bli servert kaffe og frukt. 

Vi har ulike stands som gjenspeiler de fem satsningsområdene i helse- og velferdsplanen vår

 

Aldersvennlig samfunn

 • Demenskontakt Elin Trønnes
 • Demonstrasjon av ulik velferdsteknologi, som Digital hjemmeoppfølging, medisindispensere, KOMP

Aktivitet og fellesskap 

 • «Onsdagsturen» v/Inge Rune Wahlstrøm – informasjon om tilbudet, hvordan det er organisert og hvem det er for.
 • Alvdal friskliv v/ Lise Marie Hoseth – informasjon om tilbudet (gruppetimer etc), hvordan melder du deg inn? Folkehelseperspektivet.
 • Biblioteket v/ Martina Hodne – viser frem hva biblioteket har av tilbud – her er det mye som skjer.
 • Alvdal frivilligsentral v/ May Kristin Holøyen Eithun m.fl. – aktiviteter gjennom uka og samarbeidet med kommunen.

Mat og måltider

 • Ernæringsrådgiver m/ bachelor i ernæring, Siri Berget, og institusjonskokk Jørn Berget vil snakke om sunne måltider og hvordan du kan ivareta dette selv med økte matpriser. Kanskje blir det noen smakebiter.

Helsehjelp

 • Tjenestekontoret v/ Tanja Westgård og Anne Guri Dahlen – informerer om "digihelse" og hvordan tjenestekontoret jobber
 • Ergoterapeut Gunhild Ledang – hva kan en ergoterapeut bidra med?
 • Fysioterapeut Guro Nordengen – hva gjør en fysioterapeut i kommunen?
 • Ambulerende vaktmester Lena Stenhaug Furuli – hva er jobben min? Demonstrasjon av trygghetsalarmer og nøkkelbokser.
 • Hjemmebasert omsorg - hvordan jobbes det i tjenesten? Informasjon om forhåndssamtaler.
 • Solsida omsorgsheim – informasjon om aktiviteter på Solsida.

Sammenheng i tjenesten

 • Pårørendearbeid, pårørendes situasjon og pårørendeveilederen v/ Ane Børresen Hamar kommune