Melding om fastsatt planprogram - Paureng næringsområde

Detaljregulering for Paureng næringsområde, Plan-ID 202001

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 har Alvdal kommune, formannskapet, fastsatt  planprogram for Paureng næringsområde, Plan-ID 202001, datert 12.02.2021.

Planprogrammet ble vedtatt den 11.03.2021, sak 14/21.

Følg denne lenken for å lese hele kunngjøringen og plandokumentene