NATO -øvelsen Trident Juncture

(Foto: Forsvaret)

Bruk av privat eiendom og skader som oppstår som følge av øvelsen

Under øvelsen benyttes rekvisisjonsloven. Dette betyr at militære styrker i utgangspunktet kan rekvirere (bruke) privat eiendom. Brukes privat eiendom, skal all skade som oppstår ved bruk, erstattes.

Hvis det oppdages skade eller sannsynlighet for skade på privat eiendom, skal dette varsles til telefon nr: 400 38 526. Det oppfordres også til å ta kontakt selv om du er i tvil om skaden er reell.

Under øvelsen vil det tilstrebes å gjøres så lite skade på privat eiendom som mulig. Det skal vises hensyn og aktsomhet til private boliger og gardsbruk.

Sårbare ting som kulturminner, dyre- og plantearter, husdyrhold, og offentlige institusjoner er kartlagt som en del av forberedelsene til øvelsen. Det vises en særlig aktsomhet ovenfor disse.

Erstatning

Bruk av privat grunn med påfølgende skader vil oppstå. Brukes privat eiendom vil all skade som oppstår ved bruk erstattes.

Skader eller mistanke om skade på privat grunn og private veier meldes fortløpende på telefon nummer 400 38 526 eller med epost til mbo@mil.no

Kontakt ved skade

Du kan lese mer om øvelsen ved å følge denne lenken til forsvarets egne informasjonstjeneste, eller i denne korte informasjonsbrosjyren. (PDF, 372 kB)