Nesten 200 personer i Alvdal er vaksinert - status 11. mars 2020

Vaksineringen går framover, og per i dag er det 198 alvdøler som har fått første dose. 109 har fått to doser og er dermed fullvaksinerte. 

Kommunen følger nasjonale føringer for prioriteringer av vaksiner.

Mer detaljert så er status nå slik: 

  • Gruppe 1: beboere i sykehjem. Disse er ferdig vaksinert.
  • Gruppe 2: alder 85 og eldre er ferdig vaksinert. 
  • Gruppe 3: alder 75-84 vaksineres nå, ikke alle har fått dose 1 enda.
  • Gruppe 4: alder 65- 74 og personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer, vaksineres nå, ikke alle har fått 1 dose enda.
  • Gruppe 5: alder 55-64 år, personer med underliggende sykdommer, her har de fleste fått 1 dose.
  • Gruppe 6: alder 45-54 med underliggende sykdommer, her har stort sett alle fått 1 dose.
  • Gruppe 7: alder 18-44 med underliggende sykdommer, her har de fleste fått 1 dose.

I Alvdal har vi til nå vaksinert med to forskjellige vaksiner, Pfeizer og Astra Zeneca. 
Grunnen til at vi har vaksinert forskjellige grupper til nå er at Astra Zeneca ikke har vært vurdert av helsemyndighetene til å være egnet til de over 65 år og personer i høyrisikogruppe.

Denne vurderingen er nå endret, og etter nye retningslinjer fra 9. mars kan vi nå benytte Astra Zeneca til de over 65 år i også. Dvs at vi begynner å vaksinere for fullt igjen i gruppe 3 med denne vaksinen og fortløpende nedover i gruppene.

Når det gjelder tildeling av vaksine fremover får vi garantert vaksiner til dose 2 til de som allerede er vaksinert med dose 1. 
Ellers er det noe usikkerhet rundt fremtidige leveranser pga omfordelinger av vaksiner pga større utbrudd i større kommuner.