NY INFORMASJON! - Vaksinering av årskullene 2004 og 2005

Det blir drop-in vaksinering torsdag 09.09.21 for årskullene 2004 og 2005.

Vaksineringen vil foregå på Aukrustsenteret fra kl 11-14.

Det er viktig at alle som ikke har fylt 16 år, har med seg skriftlig samtykke fra begge foresatte. Samtykkeskjema finner du her. Samtykkeskjema (PDF, 209 kB)