Ny lokal forskrift er vedtatt - gjelder fra 31. mai

Ny lokal forskrift ble i går vedtatt i kommunestyret. Denne gjelder fra og med 31. mai, og til og med 6. juni. 
Kriseledelsen vurderer smittesituasjonen fortløpende, og det kan bli foretatt justeringer i perioden. 

Smitteutbruddet vurderes til å være slått ned, men fordi antall smittede er så høyt som det er, så er det fortsatt nødvendig med noen tiltak for å forebygge videre spredning. 

Dagens vedtak betyr ytterligere lettelser, men at vi fortsatt har strengere tiltak enn de nasjonale føringene. 

Hovedpunkter

 • Barn og unge inntil 20 år kan gjenoppta idretts- og fritidsaktiviteter utendørs, men så langt det er mulig organisere øvelser og treninger slik at deltakere fra færrest mulig kohorter blandes.
 • Voksne over 20 år fra samme kommune kan trene utendørs i grupper med inntil 10 personer med en meters avstand.
 • Det samme gjelder utendørs fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Serveringssteder kan åpnes fra fredag 28.05.2021 kl. 12.00, og at alkoholservering til mat tillates fram til kl. 22.00. (Her er det gitt dispensasjon fra forskriften)
 • Fortsatt forbud mot arrangementer
 • Fortsatt hjemmekontor så sant det er mulig
 • Plikt til å bruke munnbind på offentlig sted

Skoler og barnehager

Skoler og barnehager omfattes ikke av forskriften, men det er bestemt at Alvdal barneskole fortsetter på rødt nivå en uke til. Alvdal ungdomsskole og Alvdal barnehage går til gult nivå. 

Sterke anbefalinger

 • private besøk bør gjøres utendørs
 • ikke mer enn 5 gjester hvis en møtes innendørs.
 • unngå unødvendige reiser utenfor kommunen.
 • ha svært lav terskel for testing.

Kommunedirektøren understreker at i de situasjonene som ikke dekkes av lokal forskrift gjelder de nasjonale tiltakene.

Her kan du lese hele den vedtatte forskriften (PDF, 159 kB)