Nye utfordringer med detaljreguleringsplanen for Steimosletta - utsatt behandling

Etter innsigelser fra blant andre NVE, ser det ikke ut til at det kan fattes vedtak om detaljreguleringsplanen for Steimosletta innafor den planlagte tidsramma. 

Bakgrunnen for dette kan du lese her i et informasjonsskriv fra rådmannen. (PDF, 36 kB)

 Her kan du lese flere relevante dokumenter: